Slide Werkplaats voor leiderschap Eenvoud van binnenuit Actuele trainingsaanbod

Werkplaats voor leiderschap in 4 kenmerken

Het succes van je bedrijf is sterk afhankelijk van wendbaarheid om goed te kunnen blijven inspelen op de veranderende behoeften van jouw klanten. In de Werkplaats voor leiderschap (Wvl) gaan tijdens trainingen voor bedrijven leidinggevenden en professionals aan de slag, zodat wendbaarheid en effectiviteit toenemen. Of tijdens leiderschapscoaching, teamcoaching en organisatiecoaching. Ons vertrekpunt? Eenvoud in organiseren door te werken van binnenuit.
Cirkels-met-pijl

Eenvoud in organiseren

Werken vanuit de bedoeling is werkprocessen vereenvoudigen. Bijvoorbeeld door processtappen te skippen die geen waarde toevoegen voor jouw klant. Kan dat zomaar? Zeker. Maar er is méér nodig.

Lees verder
Vuurtoren

Focus op natuurlijk leiderschap

Hoe ga je op een gezonde manier om met voortdurende verandering in je werk? Zorg dat je afgestemd blijft op de organisatiebedoeling én op wie je van nature bent! In de Werkplaats en tijdens ‘in the job’-coaching leer je hoe.

Lees verder
weegschaal

Balans in zijn en doen

Echt leren doe je door ‘doen’ en ‘zijn’ te combineren. Bedrijvigheid is verbonden met ‘veel doen’ en er is vaak maar weinig aandacht voor de waarde van ‘zijn’. Hoe is jouw balans hierin?

Lees verder
Cirkel-met-cirkeltjes

Leiderschap voor leidinggevenden én professionals

In jouw organisatie nemen effectiviteit en wendbaarheid toe als de leiders en de professionals tegelijkertijd werken aan hun natuurlijk leiderschap. Samen in beweging komen, elkaar inspireren en duurzaam doorgroeien.
Meer voor leidinggevenden
Meer voor professionals

Het DNA van de Werkplaats voor leiderschap

Een bloeiende organisatie begint bij de bodem. Na de vele goede groeizame jaren was deze laatste oogst magertjes op de tuin. Gezaaide plantjes kwamen soms niet op of stierven te vroeg af. Te weinig zonuren? Het begieten verslonsd? Matig zaaigoed? Te veel bemest? Zou kunnen…

“Het zit vaak in de bodem. De plantvakken stevig omspitten, bemesten, ontzuren. Dat leerde ik op de boerderij van mijn vader. Met de beide handen in de volle aarde. Elk bed in orde maken voor het gewas dat er komt te staan. Maatwerk onder het maaiveld.” Deze tuinervaringen liggen opgeslagen in het DNA van de Werkplaats voor leiderschap. “Een juiste bodem is de basis voor een goede opbrengst.” Dit is Jos’ inspiratie om met organisaties, leidinggevenden en professionals aan de slag te gaan met de juiste basis voor groei.

Het gaat in organisaties om bedding: is het bedrijf de juiste (vruchtbare) plek met de juiste cultuur, zodat medewerkers optimaal kunnen functioneren? Oog hebben voor het karakter en de bedoeling van zowel professional als organisatie. De balans van het juiste op tijd ‘doen’ en ‘zijn’ bewaren. Want het gras groeit niet harder door eraan te trekken. Met de juiste bedding en balans kan er rijkelijk worden geoogst. Heel eenvoudig. Natuurlijk leiderschap van onderop.

Over Jos van Jaarsveld

 • 25 jaar ervaring in organisatiecoaching
 • 15 jaar ervaring in leiderschapsontwikkeling in (non) profit organisaties
 • 5 boeken over organiseren vanuit eenvoud

Lees verder

Klant

“Je hebt mij echt laten ervaren hoe krachtig het is om mijn eigen leidende principes helder te krijgen, van daaruit te werken en mijn persoonlijk leiderschap vorm
te geven. Mede dankzij jouw coaching heb ik dingen ondernomen en bereikt die ik niet voor mogelijk had gehouden.” Sten de Wit, TNO Delft
“De coaching van Jos bestaat uit een ontdekkingsreis waarbij je zelf op zoek gaat naar de oplossing. Doordat je zelf deze oplossing vindt beklijft het echt!” Deliane Schimmel, Manager Advies&Service, ABN AMRO Hypotheken

Leidende principes

1.

Eenvoud

De vraag “Hoe zou je het thuis organiseren?” is een belangrijk vertrekpunt om werkprocessen simpeler te maken.

2.

Plek en eigenaarschap

Ieder heeft recht op een plek en is verantwoordelijk voor een eigen aandeel in het geheel. Van betekenis zijn versterkt de verbondenheid met en dienstbaarheid aan de organisatie en samenleving.

3.

Van bron naar bestemming

Als je doet wat ‘van nature’ bij je hoort en zo bijdraagt aan de organisatiebedoeling, vervul je je bestemming en ben je effectief. Veranderen gaat van binnenuit: direct op de werkvloer concreet aan de slag. We combineren daarbij de beweging van onderop, ondersteund door en afgestemd op de regie van boven.

4.

Geen verandering zonder leren

Een organisatie verandert alleen als de leiders en de leden verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijk leerproces: leren door te doen, fouten mogen maken. Struikelen en weer opstaan. De aanpak ‘in the job’ vergroot de transfer van leren naar de praktijk.

5.

Het begint bij de bodem

Groei vindt plaats boven én onder het maaiveld. Dat wat zichtbaar is (bovenstroom) en dat wat onder de tafel blijft (onderstroom). De onderstroom is de sleutel naar het onbenutte potentieel. Wij werken met beide stromen.

Nieuwsbrief

Een paar maal per jaar verschijnt onze Nieuwsbrief.

Onze nieuwsbrief bestaat uit een blog, actueel trainingsaanbod en inspiratie. De nieuwsbrief wordt toegestuurd aan klanten, relaties en belangstellenden.

Ik ontvang de Nieuwsbrief graag, mijn gegevens zijn:


  Netwerkpartners

  wjrr58rm72l90pjs40qs_400x400

  Jos van Jaarsveld

  Initiatiefnemer

  De Werkplaats voor leiderschap is een initiatief van organisatiecoach Jos van Jaarsveld.

  dv792080_500

  Netwerkpartners

  In de Werkplaats is veel ruimte voor samenwerking. Samen met de onderstaande netwerkpartners biedt de Werkplaats trajecten aan voor landelijke opdrachtgevers.

  Contact

  Bel of mail Jos van Jaarsveld voor meer informatie of om een afspraak te maken:

  06 – 3085 8518

  Postadres

  Schoonebekerstraat 3, 3573 SV Utrecht

  Kamer van Koophandel

  30228331