Voor zorgorganisaties Ipse de Brugge en Gemiva (VG) was ik projectleider en ontwikkelde ik een expeditie voor zorgprofessionals. Het doel van deze expeditie was het versterken van regelarme zorg en realiseren van vereenvoudigingen in het primair proces. Als coach begeleidde ik twee expedities waarin zorgprofessionals in een collegiaal leernetwerk over zorgorganisaties heen samen werkten aan procesvereenvoudiging en hun persoonlijk leiderschap. Het resultaat was een uitwisseling van borgprofessionals over twee zorgorganisaties heen waarin collegiaal leren en verbeteren van werkprocessen in de teams centraal stond.