Teamcoaching van onderwijsteam speciaal onderwijs op de samenwerking in het team. Na een fusie van twee teams en ingrijpende veranderingen in de wijze van werken ervaren de teamleden het team als los zand en zijn er verschillen in visie en werkwijzen. Doel van de teamcoaching was het werken vanuit een gezamenlijke visie op onderwijs van het team en het versterken van de onderlinge samenwerking.