Coachen van team Zeer Grote Ondernemingen met als vertrekpunt het verlangen in hun werk van de teamleden om het gezamenlijke doel van het team en samenwerking in het team te verbeteren. Om elkaars verlangens te kunnen horen en aannemen heb ik het team getraind op niveaus van luisteren (van niet – naar generatief luisteren). De teamleden inzichtelijk laten maken wat ze als blokkades en wat als stimulansen ervoeren bij het realiseren van van de gezamenlijke verlangens van team. Vervolgens het team gecoached in het versterken van de stimulansen en wegwerken van de blokkades