Voor het ID College heb ik het team Gezondheidszorg gecoached op het verbeteren van de onderlinge samenwerking in het team. De aanpak was enerzijds het samen met het team verhelderen van de gezamenlijke taak van het team. Anderzijds met het team te verhelderen naar wat er speelde in de boven- en onderstroom van het team, de beelden en verwachtingen van elkaar. Het resultaat was een gerichtere samenwerking met elkaar waarbij de docenten zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor het gezamenlijk teamresultaat.