Voor Amsta stuurde ik als interim clustermanager voor de klantgroep “Leven in een kleine Groep” een cluster van drie zorgteams aan. Op alle drie de locaties werd gericht gewerkt vanuit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ten behoeve van het verbeteren van de zorg. Als interim manager was ik lid het MT van clustermanagers Leven in een kleine Groep.