In opdracht van Middin ontwikkelde ik samen met twee collega adviseurs het leiderschaps-traject Meerwaarde voor de Zorgmanagers en gaf ik mede uitvoering aan het traject. Doel van het traject was de Zorgmanagers en ondersteunende diensten voor te bereiden en te begeleiden in hun rol om de teams in grotere mate zelforganiserend te laten werken. Ik was daarbij verantwoordelijk voor het begeleiden en coachen van Zorgmanagers in hun nieuwe rol als manager van een aantal zorgteams.