Voor drie Veiligheidsregio’s Haaglanden, Rotterdam Rijnmond en de regio Midden & West Brabant ontwikkelde ik in correctie met directie en middenkader een traject voor persoonlijke en leiderschapsontwikkeling voor het middenmanagement. Het resultaat van het traject was een meer gezamenlijke en naar de units vertaalde visie van de veiligheidsregio. Ik begeleidde de managers in het samen met hun teams doorvertalen van de visie in concrete en haalbare doelen, het vereenvoudigen van processen en verbeteren van de samenwerking tussen units.