Het ontwikkelen van een nieuw leef-, woon- en zorgconcept voor een specifieke doelgroep van het Leger des Heils in de langdurige zorg. Het concept is samen met het LdH opgesteld en vervolgens vertaald in de functionele eisen voor de herontwikkeling van de toekomstige woonvoorziening voor deze doelgroep. Het concept wordt nu toegepast voor de ontwikkeling op een nieuwe locatie.