Voor leidinggevenden

Zelfsturing is weer enkele jaren aan een revival bezig. Al is het vaak onder een andere naam, zoals zelforganisatie, werken in resultaat verantwoordelijke teams en teal organizations. Om beter in te spelen op de behoeften van hun klanten krijgen professionals steeds meer verantwoordelijkheden om werkprocessen zelf te organiseren en uit te voeren. Zelfsturing kent fervente voor- en tegenstanders en roept als leidinggevende in de praktijk veel vragen op, bijvoorbeeld:

  • Moet ik sturen of loslaten; hoe hou ik ‘grip’ op de teamresultaten?
  • Kan dat eigenlijk wel zelf organiseren, zonder leider?
  • Mijn teamleden nemen geen verantwoordelijkheid? wat nu?
  • Wanneer en hoe geef ik vertrouwen aan mijn teamleden?
  • Wat wil en kan ik als leidinggevende zelf anders doen?
  • Hoe stimuleer ik dat de aanwezige talenten in een team echt goed benut worden?
  • Wat betekent werken met zelforganiserende teams het voor mij als leider van de ondersteunende dienst?

Door zelforganisatie en wendbaarheid verandert je werk en plek als leidinggevende. Jouw leiding krijgt een ander karakter: je professionals vragen om jouw inspiratie, uitdaging en hulp bij hun ontwikkeling. Minder leiden vanuit checks and balances, maar meer vanuit verlangen en vertrouwen. Stoppen met dagelijks brandjes blussen en puur operationeel aansturen.

 • Verlang jij ook naar meer tijd en ruimte om je met echte verbetering bezig te houden?
 • Wil je jouw rol veranderen naar een meer inspirerende en ontwikkelende rol?
 • Hoe laat je los, zonder ‘de grip’ te verliezen?
 • Hoe bouw je aan vertrouwen van jezelf en je professionals?

Doelgroep

Leidinggevenden van zelforganiserende teams of van de ondersteunende diensten die zelforganiserende teams ondersteunen.

Resultaten

De resultaten die je na afloop van de training mag verwachten zijn:

  • In deze werkplaats ontwikkel je leiderschap gericht op het versterken van zelforganisatie.
  • Leiding geven vanuit jouw talenten en afgestemd op jouw bestemming.
  • Antwoorden op je vragen rondom het leiding geven aan zelforganisatie.
  • Leiderschap vanuit vertrouwen en eigen kracht.
  • Ruimte voor jezelf ten behoeve van verbetering en ontwikkeling van werk en medewerkers.

Werkwijze

In de werkplaats werk je vanuit de praktijk. Je gaat aan de slag met jouw eigen vragen die jij in je werkpraktijk tegenkomt. Samen met anderen ga je aan de slag met de vragen die jullie als leiders in de praktijk tegen komen. Je vult je nieuwe rol steeds verder in. We dagen je uit in je verlangen en je persoonlijk leiderschap.

We werken in groepen van 6 tot 10 deelnemers.

Begeleiding: Jos van Jaarsveld

Thema’s die aan de orde komen

  • De veranderde rol van de leider: leiden vanuit vertrouwen
  • Het stimuleren van eigenaarschap en verantwoordelijkheden
  • De balans in je persoonlijke bedoeling en de organisatiebedoeling
  • Leiden van teamontwikkeling: het creëren van een effectief leerklimaat.

Praktisch

Duur

2 dagen in een periode van 2 maanden.

Locatie

De Werkplaats vindt plaats in het midden van Nederland.

Investering: €950,- exclusief BTW. Inclusief lunch, koffie en thee.

Interesse

Mail of bel info@werkplaatsvoorleiderschap.nl of 06 – 30 85 85 18

Inschrijven