Versterk je persoonlijk leiderschap

Werken vanuit de bedoeling is werkprocessen vereenvoudigen. Goed voor de organisatie en voor de klant. Wat is daarvoor nodig? Schrappen. Processtappen die geen waarde toevoegen voor de klant kunnen worden geschrapt. En daar komt geen kaasschaaf of zoveelste reorganisatie aan te pas.

De Werkplaats voor leiderschap begeleidt jouw organisatie om meer vanuit de bedoeling te werken. Met ondersteuning van de Werkplaats wordt de reden van bestaan (‘purpose’) doorvertaald naar afdelingen en teams. Het is het meest effectief om met een grotere unit of de gehele organisatie te kijken hoe het eenvoudiger kan.

Visie op organisatieontwikkeling

Werken vanuit de bedoeling

Samen focussen op de organisatiebedoeling

Eenvoud in organiseren begint bij een gezamenlijke focus op de organisatiebedoeling. Vervolgens bekijken we samen met jouw professionals wat zij nodig hebben om hun vak goed uit te kunnen oefenen. Alleen de systemen en middelen die waarde toevoegen voor de klant doen ertoe. We ondersteunen de professionals om te werken vanuit het principe van zelforganisatie. Minder staf, meer verantwoordelijkheid bij hen die het werk verrichten. We werken daarbij met alle lagen en units van jouw bedrijf voor optimale eenvoud.

Dit vraagt ook van jouw medewerkers dat ze verantwoordelijkheid nemen. Daarin begeleiden we jouw mensen, zodat ze hun (persoonlijk) leiderschap kunnen nemen en vergroten. Wij trainen ‘off locatie’ waar er reflectie of bezinning nodig is en we begeleiden ‘on the job’ waar het gaat om het toepassen en vormgeven in de praktijk.